Polityka prywatności serwisu www.wieszaknarower.pl

Polityka prywatności serwisu www.wieszaknarower.pl

§ 1

Administratorem danych osobowych serwisu wieszaknarower.pl. , a więc podmiotem który przetwarza Twoje dane osobowe jest KROM sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612382, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7272800741, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, e-mail: kontakt@wieszaknarower.pl.

§ 2

Administrator odpowiedzialny jest za ochronę Twoich danych osobowych, w związku z czym przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). W tym celu Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

§ 3

Podanie danych osobowych, w tym zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Wszelkie dane osobowe, które zostaną przekazane Administratorowi będą wykorzystywane wyłącznie w celu i w zakresie, na jaki wyraziłeś zgodę. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie będziesz chciał podać nam swoich danych osobowych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, będziesz miał utrudniony dostęp do funkcji serwisu wieszaknarower.pl.

§ 4

W każdej chwili masz prawo do dostępu, aktualizacji lub żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz danych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Usunięcie danych może wiązać się jednak z utrudnionym dostępem do funkcji serwisu.

§ 5

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody podczas rejestracji w serwisie oraz na podstawie ustawowego umocowania do ich przetwarzania.

§ 6

Podane przez Ciebie dane osobowe są przez przetwarzane przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu zawarcia i wykonywania umowy, wystawienia faktury, przesyłania newslettera, udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, oraz przyjmowania i rozpatrywania gwarancji.

§ 7

Administrator będzie udostępniał Twoje dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy łączącej go z Tobą, jak również w innych wypadkach, regulowanych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych (tzw. newsletter), będziesz go otrzymywał drogą mailową.

§ 9

Strona internetowa Administratora wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. Cookies), tj. niewielkie informacje, składające się z szeregu cyfr i liter, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, prowadzonego przez Administratora. Ciasteczka pozwalają na zapamiętywanie Twoich preferencji. Dane osobowe gromadzone przy użyciu ciasteczek są zbierane przez Administratora wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, np. do zapamiętania logowania do serwisu. Te dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający ich dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 10

Dane o Twoim adresie IP zapisywane na serwerze nie pozwalając na Administratorowi na Twoją identyfikację. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych i nie będą z Tobą powiązane.

§ 11

W celu korzystania z usług świadczonych przez Administratora sugerowane jest posługiwanie się prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11, Chrome w wersji 49, Mozilla Firefox w wersji 48, Safari w wersji 5.1.7.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Wszelki aktualizacje polityki, będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Administratora.

§ 13

Jeżeli masz jakieś uwagi do naszej strony internetowej lub zaprezentowanej Polityki prywatności, prosimy o ich przesłanie na adres e-mail: kontakt@wieszaknarower.pl.


Kontakt

Facebook
Telefon
+48 577 301 883

e-mail
kontakt@wieszaknarower.pl

Adres sklepu
Nowe Sady 4,
94-102 Łódź

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przesłanie informacji drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres email.